Arturo Brachetti

Iluzjonista Arturo BrachettiArturo jest niezwykle zdolnym i kreatywnym iluzjonistą. Podobnie jak Jeff McBride, Brachetti postawił na alegoryczność pokazywanych przez siebie sztuk. Pełne poezji i fantazji numery porywają widzów w inny świat, gdzie iluzja przypomina iście bajkową magię.