Chaining Pollock

Pisząc o Lanc’cie Burtonie nie mogę nie wspomnieć o twórcy iluzji z ptakami. Chaining Pollock jako pierwszy zaczął pojawiać gołębie na scenie. Robił to tak pięknie i perfekcyjnie, że iluzjoniści z całego świata zaczęli go masowo naśladować. Niestety poza Lancem Burtonem niewielu demonstruje poziom, który nakreślił Chaining. Obecnie Pollock, jest już starszym Panem, który zawsze uświetnia swoją obecnością ważniejsze wydarzenia w społeczności iluzjonistów.