Doug Henning

Iluzjonista Doug HenningDoug Henning był inspiracją Davida Copperfielda. To on jako pierwszy wyprowadził magię z cyrków i teatrów i wprowadził do telewizji (David Copperfield zrobił to tylko z większym rozmachem). Zarówno Copperfield, jak i inni magicy, wzorowali się na Dougu, którego image był odpowiedzią na panującą wówczas modę. Ubrany w spodnie „dzwony” z fryzurą hipisa Henning złamał stereotyp magika ubranego we frak z cylindrem w dłoni i pałeczką magiczną.