Hrabia Di Cagliostro

Pod tym pseudonimem kryje się Giuseppe Balsamo – iluzjonista, alchemik uznawany za jednego z największych szarlatanów drugiej połowy XVIII w. „Hrabia di Cagliostro” był aktorem o nieprzeciętnej inteligencji, wykorzystującym swoje umiejętności w niecnych celach, często w imię korzyści materialnych. Za drobne oszustwa i podstępy w latach młodości został usunięty z klasztoru, w którym pobierał nauki. To właśnie jemu przypisuje się wynalezienie rzekomo eliksiru młodości, zainspirowanie Mozarta do skomponowania „Czarodziejskiego fletu”, a Goethego do napisania „Fausta”. „Hrabia di Cagliostro” był powiernikiem monarchów i arystokratów, dlatego stał się jedną z postaci zamieszanych w tzw. Aferę Naszyjnikową. Dotyczyła ona wielkiego oszustwa finansowego w latach 1784-1785, które miało na celu oczernienie królowej Francji – Marii Antoniny. Sprawa sfałszowania podpisu królowej w celu zakupu drogocennego naszyjnika, w którą w rzeczywistości były zamieszane osoby z jej bliskiego otoczenia, rzuciła podejrzenie na niestroniącego od oszustw hrabiego di Cagliostro. Mężczyznę, któremu ostatecznie nie udowodniono winy, wtrącono na pół roku do więzienia, a następnie wydalono z Francji. Papież Pius VI był jednym z inicjatorów walki z Cagliostro, uznawanych w tamtych czasach również za okultystę i szamana. Jedną z popisowych sztuczek Hrabiego di Cagliostro była zamiana gwoździa w szczere złoto.