Max Maven

Iluzjonista Max MavenMaven jest specjalistą w iluzji mentalnej. Polega ona na rzekomym czytaniu w myślach, przewidywaniu przyszłości i wpływaniu na umysły widzów. Max dzięki swojemu wizerunkowi (diabelsko przystojny pan, z bródką a la Twardowski o tajemniczym spojrzeniu), zdolnościom aktorskim i dobrze dobranym sztukom zdobył ogromną sławę w Ameryce. Wydał wiele książek poświęconych magii mentalnej. Max Maven ponownie ożywił tę ostatnio zapomnianą, ale jakże piękną dziedzinę sztuki iluzji.