Michael Ammar

Iluzjonista Michael AmmarMówią o nim: iluzjonista dla iluzjonistów. Ammar podróżuje po całym świecie odwiedzając kongresy i zadziwiając iluzjonistów. Micheal zasłynął dzięki opracowaniu sztuk z topitem. Wydał książkę „The Topit Book”, gdzie żądni zgłębienia wiedzy o tym wynalazku mogą znaleźć bardzo dużo interesujących informacji.